“Erzurum, Erzincan, Bayburt Kilimleri Sempozyumu”

Baksi Müzesi’nin önemli amaclarindan birisi de bölgeye ait kültür birikimlerini araştırmak, derlemek ve üretimle buluşturmak.

2011 yılında yapılan Kilim sempozyumu bu anlamda çalışmalarımızı boyutlandırmak, dokuma konusundaki geleneksel teknikleri ve motif dilini üretime katmak amacıyla düzenlendi. Uzmanların bu konularla ilgili sunumları sempozyumun sonunda kitapcik haline getirildi.

kilim_sempozyumu

“Bayburt’un 2023 Vizyonu”

Emre Aköz, Müge Akgün, Sefa Kaplan, Nilgün Mirze ve Hüsamettin Koçan’ın katılımları ile 2011 yılında düzenlenen panel de, “2023 Yılı Vizyonunda Bayburt Nasıl Bir Kente Dönüşür” konusu tartışıldı.

bayburt_vizyonu2013